Wzrasta nasze zadłużenie

Mamy mają narastające trudności ze spłatą zaciąganych zobowiązań finansowych. Jak informuje Gazeta Prawna, wartość niespłacanych kredytów mieszkaniowych wzrosła o blisko 17% w porównaniu do poprzedniego roku. Wiemy dzięki temu, że łączna suma zadłużeń niespłacanych wzrasta. dobrą wiadomością jest, że pożyczki takie stanowią jedynie 3% łącznej liczby zaciąganych zobowiązań. Osobnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie wspomnianej sumy będzie ilość zobowiązań zaciągniętych w frankach szwajcarskich – ich wartość bowiem nieustannie rośnie. Aby kredyt uznać za niepewny co do jego spłaty powinna upłynąć odpowiednia ilość czasu. Aktualne zwiększenie wskaźnika niespłacanych kredytów hipotecznych może się wiązać z boomem kredytowym z lat 2006-2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>