Currently browsing tag

praca

Nadal znaczne różnice w wypłatach

Starzenie się naszego społeczeństwa będzie pomniejszać ilość bezrobotnych a także poprawiać sytuację na polskim rynku pracy. Odrobiliśmy dużą ilość straty do bogatszych …

Spada bezrobocie, wzrastają ceny

Znacząco rośnie liczba miejsc pracy w naszym kraju. Liczba ta wzrosła o 10% w relacji do marca. Sytuacja na rynku pracy zaczyna …

Sytucja na rynku pracy

Rynek pracy jest teraz bardzo wymagający. Od świeżych ludzi wymaga się wielkiego doświadczenia, znajomości minimum dwóch języków, opuszczając przy tym językkrajowy. Zwłaszcza …

pisanie prac magisterskich

W jaki sposób dorobić nie wychodząc z domu?

Sposobów na dorabianie pieniędzy bez konieczności wychodzenia z pokoju jest w rzeczywistości wiele. Wszystko zależy jednak od posiadanych umiejętności. Oczywiście, istnieją też …