Szczyt państw Unii

W przyszłym tygodniu odbędzie się szczyt krajów Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych podejmowanych tematów stanie się bezpieczeństwo energetyczne Europy. Kraje UE są w dużej części uzależnione od importu energii, zwłaszcza zaś gazu. Pomimo, że nie zostało to mówione oficjalnie, chodzi o zniesienie uzależnienia od dostaw gazu z Rosji. Bieżące poczynania prezydenta Rosji a także wizja pogorszenia kontaktów gospodarczych unaocznia państwom unijnym, że musimy szukać zdywersyfikowanych źródeł dostaw gazu. Jednym z pomysłów może być wydobywanie gazu łupkowego w Polsce. Omawiana będzie również kwestia uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>