System podatkowy do wymiany

Dom Badawczy Maison przeprowadził badanie z którego wynika, iż 88% mieszkańców Polski twierdzi, że podatki w Polsce są zbyt wysokie. Nie jest to niespodzianką, bo wysokie podatki nigdy nie darzone były poparciem. Po wielu latach zapewniania przez państwo lepszego standardu usług socjalnych, Polacy mają coraz większą dozę wątpliwości, czy aby fundusze są rzeczywiście najlepiej rozdystrybuowane. Wyraźnie rośnie niezadowolenie z obecnego systemu podatkowego. Wzrasta poparcie dla podatku liniowego, z tym, że najmniej otwarte na podatek linowy są osoby po 55 roku życia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>