Skok zainteresowania zakupami internetowymi w 2014 roku.

Handel zdalny w ostatnich latach stał się jedną z najdynamiczniej rozwijających się branży. W ostatnich latach w kraju wzrost postępuje w tempie dwucyfrowym. W roku 2013 około 2/3 ankietowanych sklepów zanotowało wzrost zamówień, zaś w roku 2014 prognozuje się, że wzrost taki zaliczy ponad 75% firm. Dotychczasowe wyniki i przewidywania sprawiają, że perspektywy w branży są bardzo dobre. Na koniec roku 2014 wartość polskiego rynku e-commerce zbliży się do 35 mld zł.
Wzrost zysków zauważają nie tylko sklepy, lecz także firmy oferujące usługi zdalne, jak na przykład firma Reqsta, które oferuje pomoc online, redakcję i pisanie prac licencjackich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>