Rosyjski kryzys energetyczny

Aktualny kryzys ukraiński z pewnością uświadomi Europie, że czas najwyższy na wprowadzenie zmian w gospodarce paliwowej. Na chwilę obecną tylko jedno państwo należące do Unii Europejskiej, Dania, nie importuje energii. Wszystkie państwa unijne w większym lub mniejszym stopniu są zależne od dostaw energii (w tym paliw) z krajów trzecich. Polska nie stanowi wyjątku. Ponad 30% zużywanej w Polsce energii pochodziła z importu. Mowa o bezpieczeństwu energetycznym pojawia się z powodu kryzysu na linii Zachód-Rosja. Widmo sankcji gospodarczych w stosunku do Rosji może w równym stopniu odbić się negatywnie także na innych państwach europejskich. Rosja jest w tej chwili największym producentem i eksporterem energii i paliw na naszym kontynencie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>