Rosną wypłaty, słabiej z zatrudnieniem

W ujęciu rocznym wskaźnik wzrostu płac wyniósł 4.8% w zeszłym miesiącu. Nie spodziewano się tego. Prognozowany był wzrost na poziomie 0.5%. Zbiegło się to z niezwykle niskim wskaźnikiem inflacji, która wyniosła tylko 0.2%. Według analityków Polacy wkrótce mogą zacząć realnie zauważać więcej pieniędzy w portfelach. Poprawiła się również sytuacja na rynku pracy, ale była to jedynie nieznaczna zmiana na lepsze. W drugiej połowie roku 2014 pojawi się prawdopodobnie ożywienie gospodarcze, które pociągnie za sobą wzrost liczby miejsc pracy, przede wszystkim w przetwórstwie i w budownictwie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>