Nowe polskie banknoty

7 IV NBP zacznie rozprowadzać w Polsce nowe banknoty. Nie będą zmienione znacznie od strony wizualnej, za to będą posiadać skuteczniejsze zabezpieczenia przed sfałszowaniem. Zmiana w wyglądzie będzie nieznaczna, jednak do zauważenia. NBP nie szykuje jakiejkolwiek dużej akcji wycofywania starego typu banknotów z obiegu. Nowe będą wprowadzone powoli, w ramach wymieniania banknotów zużytych. Nasze banknoty cechują dobre zabezpieczenia i nie są łatwo fałszowane. Narodowy Bank Polski jednak wyznaje zasadę, że powinno się cały czas podnosić jakość zabezpieczeń. Wszystkie pieniądze starego typu zostaną bezterminowo ważne, jednak stopniowo wycofywane z obiegu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>