NIK skontroluje darmowe podręczniki

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi korzyści z wprowadzonego darmowego podręcznika, kontrola rozpoczęte zostanie w listopadzie. Prezes NIK K. Kwiatkowski informuje, iż kontrolerzy sprawdzą nade wszystko jak wprowadzenie darmowego podręcznika wpłynęło na wydatki ponoszone przez rodziny na kupno pomocy szkolnych. Najwyższa Izba Kontroli oceni również jakość tejże publikacji. Kontrola podręczników była planowana od dłuższego czasu i zbiegnie się w czasie z wprowadzeniem darmowego elementarza. Początek akcji zapowiedziano na listopad. Wnioski zostaną opublikowane na początku przyszłego roku.

reqsta pisanie prac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>