Nadal znaczne różnice w wypłatach

Starzenie się naszego społeczeństwa będzie pomniejszać ilość bezrobotnych a także poprawiać sytuację na polskim rynku pracy. Odrobiliśmy dużą ilość straty do bogatszych państw zachodnich, jeśli chodzi o średnią krajową pensję. Różnica nadal jednakże jest duża. Realna siła nabywcza wynagrodzeń w krajach Zachodu jest dwa razy wyższa niż u nas, nawet gdy uwzględnimy że koszty egzystowania są wyższe. Zwyczajny Polak zarabia 3,9 tys. zł, a Anglik lub Niemiec 14 tys. zł. Wyjazd do pracy za granicę wciąż jest dochodowy, jednakże niedługo się to zmieni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>