Krajowy eksport trzyma się świetnie

Rok 2013 uznać można za bardzo dobry jeżeli spojrzymy na wskaźnik krajowego eksportu, zanotował on wzrost o nieco ponad 9%. Handel zagraniczny był w głównej mierze motorem napędzającym gospodarkę. Eksperci prognozują, że do roku 2020 możemy nadal spodziewać się ciągłego wzrostu krajowego eksportu o 8-10% w skali roku. Problemem, który wskazują eksperci jest fakt, iż nasze przedsiębiorstwa zbyt mało uwagi poświęcają rynkom zbytu zewnętrznym, znajdującymi się poza strukturami Unii Europejskiej. Jedynie 23% eksportu było skierowane do państw nie należących do Unii. Są to dane z 2012 roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>