Jak założyć własną firmę transportową?

Autor: Dziza

W naszym kraju każda forma odpłatnego wykonywania transportu rzeczy lub osób wymaga posiadania licencji. Także już na samym wstępie na drodze do założenia własnej firmy transportowej będziemy borykać się z całą rzeszą spraw natury prawnej. Wszystkich przedsiębiorców obowiązuje ustawa o transporcie drogowym.

Jest to najważniejsza podstawa prawna dla określenia zakresu działalności firmy, i warunkuje również dodatkowe warunki, jakie musi przedsiębiorstwo spełnić. Po licencję na transport krajowy należy zgłaszać się do starostwa, właściwego dla miejsca działalności firmy. Należy mieć na uwadze, że inne są wymagania dotyczące pojazdów o masie z załadunkiem do 3,5 ton, a inne dla tych przekraczającej tę wagę. W praktyce jednak jest bardzo niewiele firm transportowych, które kwalifikowałyby się do tej pierwszej kategorii. Licencje międzynarodowe nie są wydawane przez starostwo, lecz wydaje je Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego.

Na wydanie licencji czeka się 30 dni. Jest ona wydawana na różny okres czasu – minimum 2 lata, maksymalnie zaś na 50 lat. Przedsiębiorca musi również zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych. Aby go uzyskać, musi podejść do egzaminu państwowego. Koszt tego przedsięwzięcia to około 1000 zł.

Przy staraniu się o zdobycie licencji firmy transportowej trzeba posiadać również dość duże ilości wolnej gotówki. Przeznaczona będzie na wymagane zabezpieczenia. Prawo wymaga, by przedsiębiorca miał zabezpieczone środki finansowe w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy kolejny. Jeszcze wyższe zabezpieczenie potrzeba posiadać w sytuacji, kiedy firma będzie prowadzić działalność spedycyjną, czyli w zakresie pośredniczenia rzeczami. Wówczas wymagane zabezpieczenie wynosić będzie 50.000 euro.

Przy takich kosztach wstępnych wiele osób zapewne zwróci swój wzrok w kierunku dotacji unijnych. Czeka ich tam jednak przykra niespodzianka. Niestety, nie można uzyskać dotacji na zakup samochodu. Zgodnie z przepisami odnośnie dotowania przedsiębiorców wyklucza się pomoc na zakup środków transportu przez podmioty gospodarcze, wykonujące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego (towarowego i osobowego). To, czy dana firma jest firmą transportową, wynika z zapisu w jej PKD (Polskiej Kwalifikacji Działalności).

Założenie własnej firmy transportowej nie jest więc ani proste, ani szybkie, ani tanie. Być może jest to jednak dobra wiadomość. Wszyscy napotykają takie same trudności, co oznacza, że konkurencja w tej branży będzie mniejsza.


Rozliczanie i ewidencję czasu pracy kierowców można powierzyć specjalistom z tacho.net.pl.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>