Grzywna za nieodpowiednią archiwizację czasu pracy kierowcy

Duża liczba kierowców podchodzi lekceważąco do konieczności posiadania całego udokumentowania przez kierowcę własnej działalności w danej dobie, a także faktu nieprowadzenia pojazdu. Surowe konsekwencje zagrażają nie tylko jemu samemu, ale również innym osobom.

Mandat, który grozi kierowcy z tego powodu to 100 zł za wszelki dzień niepełnego udokumentowania. Niemożliwość przedłożenia dowodów monitorujących aktywność kierowcy 28 dni do tyłu w czasie kontroli drogowej skutkuje nie tylko mandatem dla prowadzącego, ale również mandatem dla osoby zarządzającej transportem w wysokości 500 zł.

czas pracy kierowców

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>