Działki budowlane pod wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe zyskają na wartości

Inwestycje w działki budowlane przeznaczone pod wielorodzinne budynki mieszkaniowe w rozwijających się miastach mogą okazać się bardzo trafne. Popyt na tego typu grunty w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Gdyni będzie rosnąć. Jednocześnie znaczącym zmianom nie ulegnie popyt na grunty pod budynki biurowe i komercyjne. Przewidywany wzrost zapotrzebowania na grunty przeznaczone pod tego typu zabudowę zapewne nie zobrazuje się jeszcze w tym roku, jednak w 2015 roku powinien być wyraźnie widoczny. To, według ekspertów z firmy Emmerson Evaluation, powinno przełożyć się na wzrost cen gruntów inwestycyjnych pod ten typ budynków.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>