Chiny liderem w produkcji ekologicznej energii

Chiny przegoniły USA i kraje Unii Europejskiej w wytwarzaniu energii odnawialnej. Zdobywają ją głównie dzięki elektrowniom wodnym i wiatrowym. Moc wytwórcza Chin wynosi tyle, ile produkcja energii ze źródeł odnawialnych Niemiec i Francji łącznie. Realizowane będą dodatkowe inwestycje w tej branży. Do niedawna Chiny kojarzone były z brudnymi węglowymi elektrowniami. Kraj ten produkuje największą na świecie ilość dwutlenku węgla. Ekolodzy uważają, iż aktualnie Chiny można brać za przykład. W roku 2012 udział energii ze źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii Chin wyniósł ponad 28%. Chiny są obecnie światowym liderem na tym polu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>