Chińsko-Polskie zebranie przedsiębiorców

W dniu wczorajszym w stolicy Polski odbyła się konferencja biznesowa Polska-Shandong. Jest to trzecia, co do potencjału gospodarczego prowincja w Chinach, środek przemysłu ciężkiego i górnictwa. Spotkanie miało na celu przedstawienie potencjalnym partnerom biznesowym możności oraz potencjału gospodarki naszego kraju. Kluczowymi terenami rozmów były ochrona środowiska, energetyka i przemysł maszynowy. Polska jest dzisiaj najogromniejszym kontrahentem Chin w Europie środkowo-wschodniej. Oczekuje się, iż w ciągu następnych kilku lat obroty w handlu zagranicznym pomiędzy naszymi krajami muszą ulec podwojeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>